Köpa på auktion

TILL VÅRA NÄTAUKTIONER >>

Föremål till salu

Budgivningen sker på marknadsplatsen auctionet.com. För att kunna lägga ett bud behöver du först skapa ett konto och uppge ett fåtal uppgifter om dig själv, sedan är det fritt fram att deltaga i budgivningen. Bläddra bland tusentals föremål inom en mängd olika kategorier. 

Nya auktionsföremål publiceras dagligen och säljes i den takt de kommer in. De visas under ca 7–14 dagar och under denna tid kan du lägga bud och själv undersöka föremålen i våra visningslokaler under våra öppettider.

Nätauktion och budgivning

Alla föremål som är publicerade för försäljning har ett värderingspris, en ungefärlig marknadsvärdering. Detta påverkar inte slutpriset, se det mer som vägledning. Slutpriset kan hamna både under och över värderingspriset. Det förekommer att säljaren har angett ett bevakningspris, det vill säga ett dolt lägstapris under vilket ett föremål inte kan säljas. Är det lagda budet i röd text är inte bevakningspriset uppnått, grön text indikerar att det lagda budet överskrider bevakningspriset.

På föremålssidan kan du registrera ditt bud. Budstegen börjar på 300 SEK, det är det lägsta möjliga belopp som går att bjuda och är därför redan ifyllt. Det innebär att om du vill lägga lägsta möjliga bud så klickar du på “Lägg bud”. Du kan också lägga ett högre maxbud. Maxbudet är det högsta belopp som du kan tänka dig att bjuda på auktionen. Efter att ett maxbud har lagts lägger budagenten automatiskt lägsta möjliga bud upp till det beloppet. 

Varje auktionspost har tilldelats en sluttid och då budgivningen avslutats vinner den budgivare som lagt det högsta budet. Om ett bud registreras mindre än en minut innan sluttiden så förlängs sluttiden med tre minuter.
Observera att registrerade bud är bindande till köp.

Avgifter

På det klubbade beloppet tillkommer köparprovision på 25 % + slagavgift om 80 kr per auktionspost.

Föremål som omfattas av lagstadgad följerätt (Droit de suite) är markerade på föremålssidan. Vid köp av föremål som omfattas av Droit de suite tillkommer ca 5 % på klubbat belopp om detta överstiger ett minimipris på 2625 kronor (2023). Läs mer om följerätt på bus.se

Betalning och avhämtning

Efter avslutad auktion skickas en faktura via e-post. Det enklaste och snabbaste sättet att betala är med kort via “Mina sidor” på Auctionet. Vi accepterar både svenska och utländska bank- och kreditkort (Visa och MasterCard). Det tillkommer en avgift på 1,55 % för kreditkort samt utländska kort.

Du kan även betala via bankgiro med OCR (fakturanummer). Fullständiga uppgifter finner du på fakturan. Dina fakturor finns samlade under “Mina sidor” på Auctionet. Tänk på att det dröjer tre dagar innan vi mottager pengarna till bankgirot så betala helst inom två dagar efter avslutad auktion så vet du att pengarna kommer fram i tid.

Det går även bra att betala på plats på vissa av våra auktionshus.
Godkänd betalningsform för:
Auktionshuset i Linköping: Kort- eller kontantbetalning.
Auktionshuset i Norrköping och Nyköping: 
Endast kortbetalning. Vi tar emot Visa och MasterCard.
Auktionshuset i Jönköping: Endast betalning via ”Mina sidor” eller bankgiro. Tänk på att det kan ta upp till tre bankdagar innan pengarna når oss om du betalar med bankgiro.

Inropade föremål skall betalas samt hämtas inom fem dagar efter avslutad auktion. Efter fem dagar utgår en förseningsavgift om 50 kr/dag. Se öppettider för kassa och utlämning här. 

Det går bra att skicka ett ombud för avhämtning. Ombudet behöver visa upp sin egen legitimation samt bör kunna uppge fakturanummer. Sedan 2023 krävs det vid första tillfället du skickar ett ombud att du som köpare skickar in en vidimerad kopia av din legitimation till auktionshuset i förväg via e-post. Vidimering innebär att en annan person än köparen intygar att kopian överensstämmer med originalet och skriver under med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer.

Transport

När du har ropat in ett föremål och betalat fakturan kan du hämta ut föremålet eller beställa transport. Transportkostnaden för varje auktionspost är angiven på föremålssidan. Transporten beställs via “Mina sidor” på auctionet.com. Om du vill ha transporter inom Östergötland, kontakta Lars-Inge Risthammar på telefonnummer 0731-41 78 63. 

Varmt välkommen att deltaga i budgivningen!