Integritetsskydd

GDPR

Inom Gomer & Andersson med dotterbolag är vi angelägna om att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).
Det är viktigt för oss att din integritet samt dina personuppgifter respekteras samt skyddas. De personuppgifter som samlas in och lagras används enbart för specifika ändamål som är nödvändiga för att kunna hantera och leverera tjänster i enlighet med ditt avtal. Dina personuppgifter används även för att hantera betalningar och fakturor. Vi kommer ej att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt. I vissa fall kan dock uppgifterna behöva sparas trots att kontakten med oss är avslutad, till exempel för statistik eller bokföring.
Enligt lag är vi skyldiga att lämna ut uppgifter till statliga samt kommunala myndigheter om de efterfrågas. Dina personuppgifter kommer dock ej att säljas eller vidarebefordras till externa organisationer för marknadsföringssyfte utan ditt tillstånd.
Du har rätt till att ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Kontakta oss för registerutdrag via e-post: auktionshuset@gomer-andersson.se